Neurala barntumörer

Forskargruppen består av fyra grupp/teamledare som alla bedriver forskning med målet att kartlägga och förstå molekylär signalering och biologi hos cancerceller i de neurala barncancerformerna neuroblastom och medulloblastom. Denna kunskap ämnas användas till att hitta och utvärdera nya behandlingsalternativ för barn med dessa sjukdomar.

Group picture
Group picture Foto: Per Kogner

Forskargruppsledare:

 

Per Kogner

Professor/överläkare
08-517 735 34

John Inge Johnsen

Senior forskare

Teamledare:

Malin Wickström

Senior forskare

Ninib Baryawno

Senior forskare

Post Docs

Cecilia Dyberg

Biträdande lektor

Conny Tümmler

Postdoktor

Jörg Otte

Postdoktor

Thale Kristin Olsen

Anknuten till Forskning

Lena-Maria Carlson

Anknuten till Forskning

Doktorander: 

Adena Pepich

Assistent klinisk
0724498854

Adele Alchahin

Anknuten till Forskning

Diana Treis

Anknuten till Forskning

Linda Ljungblad

Postdoktorala studier

Masters studenter:

Ioannat Tsea, Bsc, Master student

Bethel Embaie, Bsc, Master student

Sara Abu Ajamieh, Bsc, Master student

Manouk Verhoeven, Bsc, Master student

Izabela Lewalski
2023-10-11