Neurala barntumörer

Forskargruppen består av fyra grupp/teamledare som alla bedriver forskning med målet att kartlägga och förstå molekylär signalering och biologi hos cancerceller i de neurala barncancerformerna neuroblastom och medulloblastom. Denna kunskap ämnas användas till att hitta och utvärdera nya behandlingsalternativ för barn med dessa sjukdomar.

Group picture
Group picture Foto: Per Kogner

Forskargruppsledare:

 

Per Kogner

Professor/överläkare
08-517 735 34

Teamledare:

Ninib Baryawno

Forskare

Post Docs

Cecilia Dyberg

Anknuten till Forskning

Conny Tümmler

Postdoktorala studier

Jörg Otte

Postdoktor

Lena-Maria Carlson

Anknuten till Forskning

Doktorander: 

Adena Pepich

Doktorand
0724498854

Teodora Andonova

Anknuten till Forskning

Diana Treis

Doktorand

Masters studenter:

Ioannat Tsea, Bsc, Master student

Bethel Embaie, Bsc, Master student

Sara Abu Ajamieh, Bsc, Master student

Manouk Verhoeven, Bsc, Master student