Nationell utbildning i barnonkologisk vård för sjuksköterskor

Målet med utbildningen är att ge sjuksköterskor som vårdar barn med cancer en fördjupad kunskap och kompetens inom barnonkologi och barnonkologisk omvårdnad.

Hand och Blomma