LOWEcontrol

Välkommen som deltagare i studien om strukturerad preventivmedelsrådgivning. Följ länkarna nedan för att komma åt studiens olika elektroniska frågeformulär.

OBS!
Det frågeformulär som heter "Kontrollgrupp FRÅGEFORMULÄR VÅRDGIVARE" SKALL ENBART ÖPPNAS OCH FYLLAS I AV VÅRDGIVARE!

Stort tack för ditt deltagande!

Welcome as a participant in the study about structured contraceptive counselling. Follow the links below to reach the different electronic questionnaires of the study.

NOTE:
The questionnaire named "FRÅGEFORMULÄR VÅRDGIVARE" IS FOR THE CARE GIVER ONLY, DO NOT OPEN THIS!

Thank you very much for your participation!

Länkar

Kontrollgrupp FÖRSTA FRÅGEFORMULÄRET - innan besök

Control group FIRST QUESTIONNAIRE - before visit

Kontrollgrupp FRÅGEFORMULÄR VÅRDGIVARE

Kontrollgrupp ANDRA FRÅGEFORMULÄRET - direkt efter besök

Control group SECOND QUESTIONNAIRE - right after visit

Jennifer Frithiof
2022-08-31