Livskvalitet och sexualitet under och efter cancer

Vår forskning fokuserar på psykosociala aspekter av att genomgå cancerbehandling och av att överleva cancer. Bland unga cancerpatienter, är sex och intimitet viktiga områden för livskvaliteten och de påverkas ofta negativt av sjukdomen.

Forskningsansvarig

Profile image

Lena Wettergren

Anknuten Till Forskning;Anknuten till Undervisning/Handledning
852483650

Många cancerbehandlingar har en negativ påverkan på sexliv och intimitet.

Inom forskningsprogrammet Fex-Can, Fertilitet och sexualitet efter cancer undersöker vi sexuell och reproduktiv hälsa hos unga vuxna som behandlats för cancer och utvärderar effekten av ett webbaserat självhjälpsprogram avsett att minska sexuella problem och fertilitetsoro.

Vi bedriver också forskning om hur detta upplevs och kommuniceras inom cancervården, både ur patienters och läkares/sjuksköterskors perspektiv: Fertilitetsrelaterad kommunikation i cancervård

Vår forskning om livskvalitet omfattar översättning och kulturell anpassning av instrument för att mäta livskvalitet samt psykometriska studier. Vi bedriver också kliniska studier och just nu undersöker vi hälsorelaterad livskvalitet och behov av vård och stöd hos cancerpatienter i östra Afrika. 

För mer information om delstudier, medarbetare, samarbeten och finansiering följ länk till respektive forskningsprojekt/program.

LW
Innehållsgranskare:
Jennifer Frithiof
2022-08-31