Läkarprogrammet vid KBH

Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet i samarbete med universitetssjukhuset Solna, ansvarar för utbildning inom pediatrik och obstetrik & gynekologi på läkarprogrammet. Vi gör det tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, Danderydssjukhus och Södersjukhuset.

Utbildningsinformation

Sonia Andersson

Professor/överläkare

Miriam Mints

Lektor/klinisk anställning

Elina Ampuja

Utbildningsadministratör

Hanna Bergström

Utbildningsadministratör