Läkarprogrammet vid KBH

Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet, i samarbete med universitetssjukhuset Solna, ansvarar för utbildning inom pediatrik och obstetrik & gynekologi på läkarprogrammet. Vi gör det tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.

Utbildningsinformation

Sonia Andersson

Professor/överläkare

Miriam Mints

Lektor/överläkare

Elina Ampuja

Utbildningsadministratör

Hanna Bergström

Utbildningsadministratör