Läkarprogrammet

Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet, i samarbete med universitetssjukhuset Solna, ansvarar för utbildning inom pediatrik, obstetrik och gynekologi på läkarprogrammet. Vi gör det tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.

Utbildningsinformation

Kontakt

Aida Wahlgren

Assisterande lektor

Hedvig Engberg

Specialistläkare Obstetrik och Gynekologi, Momentansvarig reproduktion, läkarprogrammet

Miriam Mints

Lektor/överläkare

Elina Ampuja

Utbildningsadministratör

Hanna Bergström

Utbildningsadministratör
Izabela Lewalski
2023-03-22