Kursledning

Pernilla Pergert

Barnonkologisjuksköterska, Med dr., Docent; Kursansvarig, Examinator

Margareta Af Sandeberg

Barnonkologisjuksköterska, Med dr; Kursansvarig, Examinerande Adjunkt

Johan Malmros

Barnonkolog, Med dr; Examinerande adjunkt

Maria Olsson

Barnonkologisjuksköterska, Med dr; Adjunkt

Marie Eliasson Hofvander,

Barnonkolog; Adjunkt

Kirsti Pekkanen

Barnsjuksköterska; Kursadministratör
Kursledning 2021
Kursledning 2021 Foto: NA