Jan-Bernd Stukenborg, beviljas en av forskningstjänsterna från BCF 2020

Han vill att cancerdrabbade pojkar ska kunna få barn i framtiden

Jan-Bernd Stukenborg

Nu är Barncancerfondens tjänsteutlysning klar. En av dem som får en sexårig forskartjänst finansierad är Jan-Bernd Stukenborg, doktor i medicinsk vetenskap och senior forskare.

Han mission är att lyckas hitta stamcellsbaserade strategier för att återskapa förmågan att få barn, hos män som behandlats för barncancer.

När en pojke som inte uppnått puberteten behöver behandlas med strålning och cytostatika är risken stor att han får problem med sin fertilitet i framtiden. Har han uppnått pubertet går det att lämna ett spermaprov för nedfrysning för att i framtiden kunna ha chans att bli pappa. Men innan dess finns ingen möjlighet eftersom testiklarna ännu inte börjat producera färdigutvecklade könsceller, spermier, istället finns endast omogna förstadier, stamceller.

Forskarna har lyckats med att odla på testikelvävnad från neonatala möss, grisar och får, och så småningom få fram spermier.

 

Artiklar: 

Fertility sparing strategies for pre- and peripubertal male cancer patients.
Stukenborg JB, Wyns C
Ecancermedicalscience 2020 ;14():1016

Exogenous Gonadotrophin Stimulation Induces Partial Maturation of Human Sertoli Cells in a Testicular Xenotransplantation Model for Fertility Preservation.
Hutka M, Smith LB, Goossens E, Wallace WHB, Stukenborg JB, Mitchell RT
J Clin Med 2020 Jan;9(1):

Spermatogonial quantity in human prepubertal testicular tissue collected for fertility preservation prior to potentially sterilizing therapy.
Stukenborg JB, Alves-Lopes JP, Kurek M, Albalushi H, Reda A, Keros V, et al
Hum. Reprod. 2018 09;33(9):1677-1683