Skip to main content

IT-support på KBH

FixIT support

FixIT är ett samarbete gällande IT-support mellan institutionen för onkologi-patologi (OnkPat), institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), institutionen för kvinnor och barns hälsa (KBH) samt institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK).

Kontakta fixit@ki.se när du behöver

  • Teknisk datorsupport
  • Inköp av datorer och teknisk utrustning
  • Mjukvarulicenser
  • Lagring av forskningsdata

När du mailar oss kommer du i kontakt med vår supportpersonal som har många års erfarenhet av IT-frågor vid KI. Alla fall loggas i vårt interna supportsystem, vilket garanterar att du alltid får feedback på din fråga.

Foto av fixit supportgrupp

Vänligen notera att FixIT har flyttat till nya lokaler.
Ny adress för besök, post och leverans är Widerströmska huset, hiss 1, plan 5, Tomtebodavägen 18A, 171 77 Stockholm.

IT-rådet

Vid KBH finns också ett IT-råd som sammanträder regelbundet för att hantera aktuella IT-frågor på institutionen.

Medlemmar i IT-rådet

Håkan Eriksson, ordförande
Jobel Teklebrhan
Jan Bergman
Britt Masironi
Mikael Reimeringer
Sandra Brogårde


Minnesanteckningar från rådets möten finns på KBHs intranät (KI-ID krävs)