IT-support på KBH

FixIT är ett samarbete gällande IT-support mellan institutionen för onkologi-patologi (OnkPat), institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), institutionen för kvinnor och barns hälsa (KBH) samt institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK).

Kontakta fixit@ki.se när du behöver

  • Teknisk datorsupport
  • Inköp av datorer och teknisk utrustning
  • Mjukvarulicenser
  • Lagring av forskningsdata

När du mejlar oss kommer du i kontakt med vår supportpersonal som har många års erfarenhet av IT-frågor vid KI. Alla ärenden loggas i vårt interna supportsystem, vilket garanterar att du alltid får feedback på din fråga.

Adress

För besök, post och leverans: Widerströmska huset, hiss 1, plan 5, Tomtebodavägen 18A, 171 77 Stockholm.

Cecilia Dominguez
2022-09-09