Intervju med Eva Weidenhielm Broström, adjungerad professor vid KBH 2019

Hej och grattis till din professur.

Dina kollegor på institutionen för kvinnors och barns hälsa skulle vilja veta lite mer om dig och ditt arbete.

Eva Weidenhielm Broström
Eva Broström

Vem är du?

Jag är verksamhetschef på Medicinsk Enhet Högspecialiserad Barnortopedi och Barnmedicin, Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB) samt avdelningschef på Avdelningen för neuropediatrik, Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH). I grunden är jag fysioterapeut och har mitt hjärta hos barn med sjukdomar i rörelseorgan och nervsystem. Jag har alltid arbetat inom pediatriken, såväl kliniskt som inom forskningen. Mitt yrkesliv som sjukgymnast började på Danderyds barnklinik 1993 och jag disputerade vid KBH, KI 2004. Parallellt med mina kliniska uppdrag har jag fortsatt med forskningen och blivit adjungerad professor. Jag är uppvuxen och bodde året runt i skärgården som ung. Numera bor jag i centrala Stockholm.

Kan du beskriva din forskning?

Min forskning rör barn och vuxna med problem från rörelse- och stödjeorganen. Fokus har alltid varit barn med reumatologiska, neurologiska eller ortopediska problem. Jag har haft förmånen att få bygga upp ett datoriserat tredimensionellt rörelseanalyslaboratorium på MotorikLab vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus tillsammans med min forskargrupp. MotorikLab gör det möjligt att med hög precision och upplösning kvantifiera 3D-rörelser och krafter. Forskningsresultaten och metodutvecklingen från min forskargrupp har överförts till klinisk praktik. Nu används gånganalys och funktionella test i den kliniska utredningen vid val av behandlingsmetod och för att utvärdera såväl medicinska, ortopediska som fysioterapeutiska interventioner. I dagsläget fokuserar min och forskargruppens forskning på att använda och utveckla mått för att mäta fysisk aktivitet, hälsorelaterad livskvalitet, behandlingsutfall (patientrapporterade mått, PROM) samt rörelseanalys för såväl barn som vuxna. Vi utvecklar frågeformulär för patientupplevelse (PREM) som utgår från barn och ungdomars delaktighet samt uppfattning om vården. Vi samarbetar med andra forskargrupper såväl nationellt som internationellt i våra olika studier.

Inom vilket ämne är din professur och vad hoppas du kunna åstadkomma som professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa?

Mitt fokus är att leda och driva klinisk forskning som främjar barn och ungdomars rörelse och hälsorelaterad livskvalitet. Min forskargrupp har unik kompetens och är kunskapsbärare inom pediatrisk forskning och utbildning vad gäller interventionsstudier, instrumentutveckling och långtidsuppföljningar för att öka kunskapen om patienternas diagnosspecifika problematik. Digitalisering och användning av internetbaserade bedömningsinstrument och interventioner (appar) införs nu i allt större utsträckning inom hälso- och sjukvård. Vi behöver ta reda på vad det innebär för barn och ungdomar utifrån ett etiskt och socialt perspektiv.

Min professur är fysioterapi.

Har du några dolda talanger/fritidsintressen?

Vandring, golf och fotografering. Det som ger mig energi och inspiration är havets alla dimensioner.

Stort tack för dina svar och välkommen som adjungerad professor vid KBH.

Jennifer Frithiof
2022-08-23