Intervju med Baldvin Jonsson, adjungerad professor vid KBH 2020

Hej och grattis till din professur.

Dina kollegor på institutionen för kvinnors och barns hälsa skulle vilja veta lite mer om dig och ditt arbete.

Baldvin Jonsson
Baldvin Jonsson

Vem är du?

Jag är född 1953 och uppvuxen i Reykjavik, Island. Gick läkarlinjen vid Islands Universitet. Utbildad till barnläkare vid Georgetown University Medical Center i Washington DC. Jag flyttade till Sverige 1987. Började arbeta som underläkare vid Karolinska Sjukhusets neonatalavdelning 1990 och blev sedan specialist i neonatologi på Karolinska. Arbetat i olika roller på Karolinska sen dess, både inom neonatalverksamheten och övergripande inom sjukhuset. Antogs som doktorand vid den då nybildade institutionen Kvinnors och Barns Hälsa 1994 med prof. Hugo Lagercrantz som huvudhandledare och disputerade 1998.

Kan du beskriva din forskning? 

Mitt forskningsområde kom till mig via Hugo Lagercrantz, kort efter att han anställde mig. Forskning var mer eller mindre ett krav på den tiden och vi spanade efter intressanta saker att utforska. Jag ville arbeta med kliniskt inriktad forskning och då föll valet på förtidigt födda barns andning; andningsunderstöd och kroniska lungskador (bronchopulmonary dysplasia-BPD) ett bestående problem inom neonatalvården, då som nu. Vi har utforskat mekanismer bakom lungskadorna hos de minsta barnen, det som uppstår vid mekanisk ventilation, lunginflammationen som uppträder och behandling av den, samt uppföljning av skadorna via olika metoder. Fortsatt har vi fokuserat på att förhindra utvecklingen av BPD. I det sammanhanget har jag deltagit i olika internationella samarbeten samt drivit egna kliniska studier. Betydelsen av att använda icke invasivt andningsunderstöd (CPAP) för de minsta barnen har varit en allt mer framträdande del av min forskning. Min forskargrupp har utvecklad ett nytt prisbelönat andningsunderstöd för stabilisering av de minsta barnen direkt efter förlossningen. Vi har just avslutat en stor internationell klinisk multicenterstudie som utvärderar vår innovation. VI ämnar fortsätta på den inslagna banan.

Inom vilket ämne är din professur och vad hoppas du kunna åstadkomma som professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa?

Mitt ämne är neonatologi. Min roll är att driva och förankra den kliniska forskning som min grupp arbetar med, samt arbeta för forskargruppens fortlevnad och att evidensbaserad klinisk forskning i neonatologi skapas och sprids.

Har du några dolda talanger/fritidsintressen?

Duktig flugfiskare och passionerad musiknörd-skivsamlare

Stort tack för dina svar och välkommen som adjungerad professor vid KBH.

 

Jennifer Frithiof
2022-08-23