Interkulturell vård & klinisk etik

Forskningen syftar till att förbättra barncancervården genom ökad kunskap om:
• mötet mellan patienter/familjer och hälso- och sjukvårdspersonal med olika kulturer/språk
• etiskt svåra situationer i vården, samt metoder för kliniskt etikstöd (CES) och hur dessa kan hjälpa hälso- och sjukvårdspersonal att hantera etiskt svåra situationer
Forskningen kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder. Huvudsakligen samlas självrapporterade data in genom intervjuer eller frågeformulär.