Forskargrupp Pergert

Interkulturell vård & klinisk etik

Forskningen syftar till att förbättra barncancervården genom ökad kunskap om:
• mötet mellan patienter/föräldrar och hälso- och sjukvårdspersonal med olika kulturer/språk
• etiskt klimat och moralisk stress bland hälso- och sjukvårdspersonal
• etiskt svåra situationer för hälso- och sjukvårdspersonal, barn/ungdomar och föräldrar samt stöd i att hantera dessa
Forskningen kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder.