Hösthälsningar från prefekt

Kära medarbetare,

Nu har sommaren övergått i höst. Höstfärgerna glöder och temperaturen i luft och vatten har övergått till krispig. Bastubad, levande ljus och brasor värmer då kvällarna blir mörkare och svalare. Även om vissa korridorer, lab och kontor fortfarande är långt ifrån fulla sjuder det av energi och arbetslust.

Forskargruppsledarmöten

Institutionsledningen har inlett hösten med en uppföljning och fortsatt implementeringen av den nya organisationen. Alla forskargruppsledare har bjudits in till möten för att också vara delaktiga i processen. En stark önskan är att hitta nya synergier och ytterligare stärka vår forskning och våra utbildningar, att anknyta kliniska forskare till institutionens forskargrupper och att finslipa vår välfungerande stödorganisation så att den på bästa sätt bistår våra forskare och lärare.

Det har varit fantastiskt att få träffa alla forskagruppsledare och att ta del av den forskning och utbildning som bedrivs vid KBH. Vi är imponerade och inspirerade av alla pågående projekt, alla goda nyheter och visioner för framtiden. Tack för allt arbete och alla bra idéer. Institutionsledningen kommer att följa upp dem tillsammans med avdelningscheferna.

Strategiarbete KBH

Dimensionerings- och strategiarbetet med tydligare karriärvägar för unga forskare vid KBH och strategiska satsningar och rekryteringar står också på agendan liksom hur KBH kan bidra till KI:s strategi 2030. Modeller för ett fungerande samarbete och samverkan med Region Stockholm för utbildning och forskning i det nya vårdlandskapet är ständigt aktuella och strategiska frågor för vår ledningsgrupp.

KI i media

Tack till alla medarbetare som ställer upp i media för att förmedla kunskap och forskningsresultat. KBH:s medarbetare har fått ta emot donationer och forskningsanslag för aktuell covidrelaterad forskning. Besök vår hemsida för mer information och tänk på att uppdatera era hemsidor. Hur vi syns externt, men även internt, är viktigt.

Nya medarbetare och tjänster

Den 15 oktober sker KI:s installationshögtid. Då kommer KBH:s nya professorer att presenteras och välkomnas: Eva Broström, adjungerad professor, Baldvin Jonsson, adjungerad professor och Martin Widschwendter, gästprofessor. I år kommer ceremonin att filmas och direktsändas. Länk kommer att finnas via ki.se.

Grattis till alla er som tillträder nya tjänster och varmt välkomna också till våra nya doktorander.

Tack

Jag vill rikta ett tack till alla medarbetare vid KBH som med engagemang bidragit till att hitta nya lösningar och anpassningar i denna speciella situation. En eloge till er inom utbildningen som på ett imponerande sätt ställt om och digitaliserat undervisningen. Vi fortsätter arbeta framåt och tar med oss viktiga erfarenheter och lärdomar.

Jag önskar er alla en skön höst. Håll i, håll ut och gå ut. Ta chansen och njut av naturen, kanske genom en lunchpromenad eller promenera till eller från arbetet.

Kristina Gemzell Danielsson

Prefekt KBH