Hälsorelaterad livskvalitet och behov av vård och stöd hos cancerpatienter i östra Afrika

Projektet studerar hälsorelaterad livskvalitet och behov av vård och stöd hos personer med cancer i östra Afrika.

Projektbeskrivning

Ett etablerat frågeformulär för att mäta hälsorelaterad livskvalitet (EORTC QLQ-C30) har översatts till Luganda (ett av de större språken i Uganda) och anpassats för att passa för användning i Uganda. Frågeformuläret har 2019 besvarats av 385 patienter som vårdas vid Uganda Cancer Institute i Uganda.

Fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer kommer också att genomföras för att utforska behov av vård och stöd hos cancerpatienter i Uganda.

De kvantitativa och kvalitativa data som samlas in kommer att analyseras med en mixed-methods design. Allen Naamala som är Nursing Chief Officer vid Uganda Cancer Institute, är doktorand i projektet och registrerad vid Makerere University, Kampala.

Projektledare

Lena Wettergren

Medarbetare

Allen Naamala

Lars E. Eriksson

Jackson Orem

Zarina Nahar Kabir

Gorrette Nalwadda

Finansiering

African Development Bank

Erik och Edith Fernströms Stiftelse

LW
Innehållsgranskare:
Cecilia Dominguez
2022-09-09