Forskningsprojektet om en Mindfulnessbaserad föräldrakurs

Postpartum depression är den vanligaste komplikationen efter barnafödande och värden över är andelen kvinnor som lider av depression under graviditeten och efter barnafödande uppskattad till 12 %.

Förutom lidandet av drabbade mammor är det också välbelagt att perinatal depression har en negativ påverkan på flera olika utfallsmått hos barnet. Således bör forskning som utvärderar effekten av förebyggande och främjande interventioner prioriteras.

Syftet med detta projekt är att beforska om en mindfulnessbaserad föräldrakurs, riktad till gravida kvinnor med förhöjd risk för perinatal depression är effektiv i att:

 1. Reducera stress
 2. Förebygga depression
 3. Förbereda för förlossningen
 4. Främja en god anknytning mellan mamma och barn

Forskningsprojekt

Studier inom foskningsprojektet

 • En kvalitativ studie om deltagarnas upplevelse av interventionen: Publicerad artikel: ”What is learned from Mindfulness Based Childbirth and Parenting education? – Participants’ experiences”
 • Utvärdering av förändring I självskattad stress och depressiva symptom från baslinjemätning till efter interventionen. Titel på inskickat manus: “Effects of a Mindfulness Based Childbirth and Parenting Program on Pregnant Women’s Perceived Stress and Risk of Perinatal Depression–Results from a Randomized Controlled Trial”
 • Uppföljningar under första året som förälder över självskattad stress och depressiva symptom
 • Interventionens effekter på förlossnings-self-efficacy, förlossningsupplevelse och amning
 • Effekter på biomarkörer hjärt frekvens variabilitet och cytokiner
 • Effekter på anknytningsmönster och samspel mellan mamma och barn vid ett års ålder
 • Effekter på barnets utveckling vid 3-månaders ålder
 • Effekter på partners/pappor

Medarbetare i forskargruppen

Maria Niemi, Forskarassistent, Projektansvarig
Wibke Jonas, Forskarassistent
Eva Nissen, Professor
Richard Bränström, Docent
Gunilla Lönnberg, Med. Mag. doktorand

Forskningsstöd

The Swedish Research Council and the Ekhaga foundation
Vetenskapsrådet
Ekhagastiftelsen

Jennifer Frithiof
2022-05-31