Forskningsprojekt

Interkulturell vård inkluderar studier om hälso- och sjukvårdspersonalens, föräldrars och tolkars erfarenheter inom barncancervården. Pågående projekt inkluderar:

  • Kommunikation över språkbarriärer - En nordisk studie med hälso- och sjukvårdspersonal i barncancervården
  • Kommunikation över språkbarriärer i högspecialiserad barnsjukvård – en observationsstudie av barnets och familjens perspektiv

 

Klinisk etik inkluderar studier i barncancervården om etiskt klimat och moralisk stress, samt forskning om barn/ungdomars, föräldrars och hälso- och sjukvårdspersonals upplevelser av etiskt svåra situationer, samt stöd i att hantera dessa. Pågående projekt inkluderar:

  • Moralisk stress och det etiska klimatet – En nordisk studie med hälso- och sjukvårdspersonal i barncancervården
  • Utvärdering av etiskt stöd – Vilken påverkan har etik-fallreflektioner på svensk barncancervård?
  • Att utforska etiska dilemman i barncancervården och att samskapa en "moralisk kompass” – Ett stöd för hälso-och sjukvårdspersonal i att hantera svåra etiska dilemman
  • Barn och ungdomar som stamcellsdonatorer till svårt sjuka syskon
  • Kliniskt etikstöd inom barncancervården – utfall samt patient-/ föräldradeltagande
Etikreflektion
PP
Innehållsgranskare:
Cecilia Dominguez
2022-10-19