Nätverk

Forskarteamets medlemmar är aktiva i följande nätverk:

 • Internationell organisation inom barnonkologi (SIOP)
  • Ledningsgrupp för SIOP Omvårdnad ,(Pergert 2015-2021)
  • SIOP Vetenskapliga kommittee ,(Pergert 2019-2021)
 • Omvårdnadsspecialister från WHO globala initiativ för barncancer (GICC),(Pergert 2018-fortfarande)
 • Nordisk organisation inom barn hematologi och onkologi (NOPHO)
 • Nordisk organisation för sjuksköterskor inom barnonkologi (NOBOS)
 • NOPHO/NOBOS arbetsgrupp i etik (Pergert & Bartholdson)
 • Nationellt nätverk för disputerade sjuksköterskor inom området barn hälso-och sjukvård
 • European Clinical Ethics Network (ECEN)
PP
Innehållsgranskare:
Izabela Lewalski
2023-07-05