Vårdvetenskaplig barncancerforskning

Forskargruppen består av olika team som genomför vårdvetenskaplig barncancerforskning samt utbildning med syftet att förbättra vården av barn och ungdomar som drabbats av cancer och deras familjer.

Forsknings- och utbildningsområden samt teamledare och forskargruppledare

PP
Innehållsgranskare:
Jelaine Legaspi
2024-02-19