Neurala barntumörer

Forskargruppen består av fyra grupp/teamledare som alla bedriver forskning med målet att kartlägga och förstå molekylär signalering och biologi hos cancerceller i de neurala barncancerformerna neuroblastom och medulloblastom. Denna kunskap ämnas användas till att hitta och utvärdera nya behandlingsalternativ för barn med dessa sjukdomar.

Group picture
Group picture Foto: Per Kogner

Forskargruppsledare

 

Profile image

Per Kogner

Professor/Överläkare
08-517 735 34
Profile image

John Inge Johnsen

Senior Forskare
Profile image

Ninib Baryawno

PhD, docent

Biträdande lektorer

Cecilia Dyberg

Biträdande Lektor
Profile image

Oscar Bedoya Reina

Biträdande Lektor

Post Docs

Conny Tümmler

Postdoktor

Puuvuori Emmi

Postdoktor

Jörg Otte

Postdoktor

Diana Treis

MD, PhD, forskarassistent

Thale Kristin Olsen

Anknuten till Forskning
Profile image

Linda Ljungblad

MD, PhD, forskarassistent

Lena-Maria Carlson

Anknuten till Forskning

Doktorander

Adena Pepich

Assistent Klinisk
Profile image

Ioanna Tsea

Doktorand
Profile image

Xueyao Wang

Doktorand

Masters studenter:

  • Alkinoos Polychronopoulos, Master student
  • Nicola Bell, Master student
  • Celine Hafkesbrink, Master student
Jelaine Legaspi
2024-01-19