Forskare A-Ö

A-E

 

Ulf Andersson Inflammatoriska sjukdomar

Anita Aperia Pediatrisk cell- och molekylärbiologi

Marco Bartocci Infant sensory system and spectroscopy

Klas Blomgren Skada och läkning i den växande hjärnan

Hjalmar Brismar Pediatrisk cell- och molekylärbiologi

Petter Brodin Systemimmunologi

Sven Bölte Autismspektrumstörningar / Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND)

Ann-Christine Eliasson Utveckling och behandling

 

F-J

Hans Forssberg Global barnhälsa

Magdalena Fossum Vävnadsrekonstruktion

Kristina Gemzell Danielsson Reproduktiv hälsa /Reproduktionsmedicin

Lars Hagenäs Auxologi

Gunilla Hedlin Astma och allergi hos barn

Jan-Inge Henter Histiocytoser och blodsjukdomar

Eric Herlenius Development of autonomic control 

Mats Heyman Barncancerepidemiologi

Balvin Jonsson Neonatal respiratory disorders, pathophysiology and treatment

 

K-O

Per Kogner Neurala barntumörer

Jon Konradsen Diagnostik och behandling av allergi och astma hos barn

Lena Krumlinde Sundholm Behandling och bedömning

Jan-Olov Larsson Barn och Ungdomspsykiatri

Hugo Lagercrantz Perinatal fysiologi

Svetlana Lajic Kongenital adrenal hyperplasi

Claudia Lampic Fex-Can - Fertilitet och sexualitet efter cancer

Angelica Lindén Hirschberg Reproduktionsendokrinologi och metabolism

Helena Lindgren Reproduction, Childbirth and Parenting

Giovanna Marchini Neonatal immunology and infection

Carmen Mesas Burgos Medfött diafragmabråck och bukväggsdefekter

Miriam Mints Gynekologisk cancer

Anna Nilsson Återhämtning av immunsystem och infektionsskydd hos barn som genomgår cancerbehandling

Ola Nilsson Tillväxt och broskbiologi

Agneta Nordenskjöld Missbildningsgenetik

Björn Nordlund Barnallergi och klinisk vårdvetenskap

 

P-T

Pernilla Pergert Vårdvetenskaplig barncancerforskning

Eva Pontén Barnortopedi

Thomas Ringstedt Neuromuscular diseases

Martin Ritzén Könsdifferentiering

Per-Anders Rydelius Barn och Ungdomspsykiatri

Lena Sahlin NORDFERTIL Research Lab Stockholm

Sven-Erik Sonesson Perinatal cardiology

Thomas Sejersen Neuromuskulära sjukdomar och plexusskada

Jan-Bernd Stukenborg NORDFERTIL Research Lab Stockholm

Jan F Svensson Esofagusatresi

Lars Sävendahl Experimentell tillväxtforskning

Olle Söder Reproduktionsfysiologi

Cilla Söderhäll  Genetiska och epigenetiska faktorer i astma och allergi

Kristiina Tammimies Genetic, molecular and medical decoding of neurodevelopmental disorders 

Kristina Tedroff Cerebral pares och andra motorikstörningar

 

U-Ö

Mireille Vanpée Neonatal nephrology

Eva Weidenhielm Broström Rörelse, gång och funktion

Ulla Waldenström Vård vid barnafödande

Tomas Wester Gastrointestinal barnkirurgi

Björn Westrup Neonatal care 

Lena Wettergren Fex-Can - Fertilitet och sexualitet efter cancer

Ronny Wickström Neuroinflammation i den växande hjärnan

Ulrika Ådén Hjärnans utveckling hos barn som varit kritiskt sjuka som nyfödda

Lars Ährlund-Richter Spridning och kemoterapiresistens hos neuroblastom

Maria Öjmyr Joelsson Barn med analatresi- psykosociala aspekter

Jelaine Legaspi
2024-06-20