Forskare vid KBH medverkar i tidskriften Medicinsk Vetenskap

På djupet-barncancer

Fyra av fem barn som drabbas av cancer överlever. Det är fantastiskt. Men många av överlevarna drabbas av bieffekter av cancerbehandlingen senare i livet. Det som tidigare handlade om att överleva till varje pris handlar nu allt mer om att överleva till ett rimligt pris.

Docent Mats Heyman, professor Klas Blomgren och professor Kirsi Jahnukainen, tre barnonkologer och forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa medverkar i tidskriften Medicinsk Vetenskaps senaste nummer med fördjupning i temat barncancer

Perspektiv-Cancerläkemedel för barn

Att ta fram läkemedel specifikt för barn är förknippat med etiska, praktiska och ekonomiska problem. Men nya läkemedel behövs, inte minst för att rädda de 20 procent av barnen med cancer som i dag fortfarande dör. Tack vare en ny inställning till uppgiften växer nu optimismen.

Per Kogner, professor i barnonkologi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa berättar i samma nummer av tidskriften om problemen med att ta fram läkemedel specifikt för barn.

Jennifer Frithiof
2022-08-31