Skip to main content

Biosäkerhet Covid-19

Under pågående Covid-19 utbrott ställs många frågor om hur humant provmaterial ska hanteras och hur riskbedömningar ska göras.

Coronavirus
Coronavirus Foto: n/a

Viruset är ett mycket infektiöst smittämne och för att undvika laboratoriesmitta måste arbete med SARS-CoV-2 eller arbete med blod och annat humant provmaterial smittat med viruset ske med stor försiktighet.

Med anledning av detta har KIs Biosäkerhetskommitté  satt upp riktlinjer för hantering av SARS-CoV-2 och provmaterial med misstänkt/konfirmerad smitta med SARS-CoV-2.

”Riktlinjer vid Karolinska Institutet för hantering av SARS-CoV-2, samt blod och annat humant provmaterial med misstänkt/konfirmerad smitta med SARS-CoV-2”  ligger nu som dokument på medarbetarportalen under Biosäkerhet/Biosafety

  • Odling av SARS-CoV-2 och hantering av uppodlat material ska ske i BSL-3.
  • Sortering av celler med känd eller misstänkt SARS-CoV-2 smitta ska ske i BSL-3.
  • Hantering av human vätska från lavage eller aspirat såsom BAL och nasofarynxaspirat ska ske i BSL-3.
  • PBMC preparerat från smittat blod som sätts i kultur ska hanteras i BSL-3.
  • All hantering av blod och annat humant provmaterial med misstänkt/konfirmerad smitta med SARS-CoV-2 måste ske i mikrobiologisk säkerhetsbänk klass II fram till att materialet inaktiverats