Barnonkologi - bakgrund

Idag botas närmare 80% av alla barn med cancer. Detta är ett resultat av dels internationella behandlingsstudier, där nya behandlingar successivt utvärderas, dels laborativa studier som skapar ny kunskap som sedan kan prövas i kliniska studier. På samma sätt har överlevnaden för många allvarliga blodsjukdomar förbättrats påtagligt.

A child with cancer is sitting on a hospital bed

Vi på barnonkologi arbetar aktivt med både kliniska och laborativa studier samt vård- och psykosocial forskning för att förbättra diagnostik, behandling och omhändertagande av drabbade barn och familjer.

De vanligaste cancerformerna är leukemi och hjärntumör, som står för vardera en tredjedel, medan cirka en tredjedel av barnen får någon annan form av tumör.

Behandlingen av barn med cancer har förbättrats markant och nu botas närmare 80 procent av barnen. Barncancer är ändå den vanligaste dödsorsaken hos barn mellan 1 och 14 års ålder, därefter kommer dödsfall genom olyckshändelser.

En viktig grund för den svenska forskningen av barnleukemi lades redan 1978, när Svenska Barnleukemiregistret startades, en värdefull bank av information, som vidareutvecklats till Svenska Barncancerregistret (beläget på avdelningen för barnonkologi).

År 1996 startades avdelningen för barnonkologi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Den laborativa forskningen flyttade 2018 till det nybyggda Bioclinicum. Stora delar av forskningen sker i samarbete med andra delar på sjukhuset, men också med andra forskare på Karolinska Institutet eller andra delar av landet, och inte sällan utanför landets gränser.