Barnmorskeprogrammet

Den teoretiska utbildningen äger rum på Campus Solna, KI.
Den verksamhetsförlagda utbildningen inkluderar gynekologisk vård, mödrahälsovård, förlossningsvård samt vård efter barnafödande och är förlagd inom Stockholmsregionen.

Helena Lindgren

Programdirektör
Reproduktiv hälsa
K6 Kvinnors och barns hälsa

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
08-524 824 66
Administration
K6 Kvinnors och barns hälsa

Charlotte Ovesen

Handläggare
Administration
K6 Kvinnors och barns hälsa