Skip to main content

Barnmorskeprogrammet

Den teoretiska utbildningen äger rum på Campus Solna, KI.
Den verksamhetsförlagda utbildningen inkluderar gynekologisk vård, mödrahälsovård, förlossningsvård samt vård efter barnafödande och är förlagd inom Stockholmsregionen.

Helena Lindgren

Programdirektör
K6.Reproduktiv hälsa.Lindgren
K6 Kvinnors och barns hälsa

Emily Montgomerie

Utbildningsadministratör
K6.Administration
K6 Kvinnors och barns hälsa