Barnmorskeprogrammet

Den teoretiska utbildningen äger rum på Campus Solna, KI.
Den verksamhetsförlagda utbildningen inkluderar gynekologisk vård, mödrahälsovård, förlossningsvård samt vård efter barnafödande och är förlagd inom Stockholmsregionen.

Liisa Svensson

Tf Programdirektor
733940448
K6 Kvinnors och barns hälsa

Sofia Alsing

Tf Programdirektor Kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz
K6 Kvinnors och barns hälsa

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
08-524 824 66
K6 Kvinnors och barns hälsa

Anna Wåhlin

Programhandläggare
0852482433
K6 Kvinnors och barns hälsa