Barnmorskeprogrammet

Den teoretiska utbildningen inom Barnmorskeprogrammet äger rum på Karolinska Institutet, Campus Solna. Den verksamhetsförlagda utbildningen, som inkluderar gynekologisk vård, mödrahälsovård, förlossningsvård och vård efter barnafödande, är förlagd inom Stockholmsregionen.

Utbildningsinformation

Länk till Barnmorskeprogrammet på Karolinska Institutet. 

Kontakt

Hanna Ulfsdottir

Programdirektor

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
08-524 824 66
K6 Kvinnors och barns hälsa

Anna Wåhlin

Programhandläggare
0852482433

Emelie Ahlin

Studievägledare
Izabela Lewalski
2023-10-25