Barnmorskeprogrammet

Den teoretiska utbildningen äger rum på Karolinska Institutet, Campus Solna. Den verksamhetsförlagda utbildningen, som inkluderar gynekologisk vård, mödrahälsovård, förlossningsvård samt vård efter barnafödande, är förlagd inom Stockholmsregionen.

Utbildningsinformation

Kontakt

Liisa Svensson

Tf Programdirektor
733940448
K6 Kvinnors och barns hälsa

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
08-524 824 66
K6 Kvinnors och barns hälsa

Anna Wåhlin

Programhandläggare
0852482433
K6 Kvinnors och barns hälsa

Emelie Ahlin

Studievägledare
K6 Kvinnors och barns hälsa