Barnkirurgi

Den barnkirurgiska forskningen omfattar både basal forskning rörande genetiska och molekylära mekanismer bakom olika missbildningar samt laboratorieintensiv forskning om tissue engineering till en patientnära klinisk forskning med uppföljningsstudier, behandlingsstudier och registerforskning.

Vår forskning syftar generellt till att öka kunskapen om olika missbildningar och barnkirurgiska sjukdomar och på så sätt skapa förutsättningar för bättre information till patient och föräldrar, effektivare behandlingsformer och individualiserad vård framöver.

Forskningsområden Forskningsansvarig
Gastrointestinal barnkirurgi Tomas Wester

Missbildningsgenetik

Agneta Nordenskjöld
Vävnadsrekonstruktion Magdalena Fossum