Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri är ett kunskapsområde om barn med beteendeproblem, skolsvårigheter och psykisk ohälsa

Forskningsaktiviteten är inriktad på att förstå hur psykopatologi uppstår. Pågående projekt sker i gränsområdet mellan de medicinska och de beteendevetenskapliga disciplinerna (särskilt pedagogik, psykologi, sociologi och socialt behandlingsarbete) och syftar till att förbättra behandlingen av barn som behöver stöd och hjälp. Ett särskilt intresse avser longitudinella, prospektiva projekt, s.k. 'life history research', för att belysa könsskillnader och vad variationen av barns normala mognad betyder för utveckling och hälsa.

Forskningsprojekt

Projektledare:

Projektledare, MD

Jan-Olov Larsson

Telefon: 08-517 772 08
E-post: Jan-Olov.Larsson@ki.se
  • Attityder till diagnostik med systematiska metoder bland personal inom barn- och ungdomspsykiatrin
  • Valideringsstudie av MINI-KID, en diagnostisk intervju inom barn- och ungdomspsykiatrin
  • Selektiv mutism inom barn- och ungdomspsykiatrin: prevalens, samsjuklighet och riskfaktorer

Projektledare:

Professor, senior

Per-Anders Rydelius

Telefon: 08-517 772 05
E-post: Per-Anders.Rydelius@ki.se
  • Barn till torterade föräldrar
  • Barn med analatresi och deras föräldrar - psykosociala aspekter
  • Hur går det för barn- och ungdomspsykiatrins patienter?
  • Spädbarnsproblem - en behandlingsstudie