Baldvin Jonsson och Snorri Donaldsson är två av vinnarna av årets Athenapris. De har belönats för en uppfinning som ger andningsstöd till för tidigt födda barn

Athenapriset, som är Sveriges största pris för framstående klinisk forskning, går i år till en grupp forskare vid Östersunds sjukhus och Karolinska universitetssjukhuset. De har utvecklat en ny och skonsam teknik för att ge andningsstöd till nyfödda barn som inte klarar att andas på egen hand. Tekniken som kallas rPAP, kan i många fall ersätta respiratorvård – en behandling som kan ge kroniska skador på de känsliga lungorna hos för tidigt födda barn.

Publicering i JAMA pediatrics av artikeln Comparison of Respiratory Support After Delivery in Infants Born Before 28 Weeks’ Gestational Age

Athenapriset  till forskning som hjälper
för tidigt födda barn att andas

Pressmeddelande 2019-11-06

Athenapriset, som är Sveriges största pris för framstående klinisk forskning, går i år till en grupp forskare vid Östersunds sjukhus och Karolinska universitetssjukhuset. De har utvecklat en ny och skonsam teknik för att ge andningsstöd till nyfödda barn som inte klarar att andas på egen hand. Tekniken som kallas rPAP, kan i många fall ersätta respiratorvård – en behandling som kan ge kroniska skador på de känsliga lungorna hos för tidigt födda barn.  

Metoden är redan i dag i kliniskt bruk och utvärderas nu i en internationell, randomiserad multicenterstudie på barn som fötts före vecka 28. Thomas Drevhammar, anestesiolog vid Östersunds sjukhus och en av pristagarna, befinner sig just nu i Sydney där det svenska forskarteamet har ett samarbete med en grupp australiensiska forskare. I dag är sju sjukhus i sex länder med i studien. Totalt ska 250 barn födda före vecka 28 inkluderas. Resultaten väntas komma under 2020.

- Tyvärr är det troligen fortfarande för få barn i studien för att ge säker evidens om att tekniken är bättre än andra metoder, men vi ser det som att vi lägger den första pusselbiten till att se vilka barn som kan ha nytta av rPAP, säger Thomas Drevhammar i en intervju i Dagens Medicin.

Den stora skillnaden mot andra icke-invasiva system för andningshjälp är att rPAP hjälper barnen att andas själv med ett stabilt luftflöde med lågt andningsmotstånd. Behöver barnet mer hjälp går utrustningen lätt att reglera så att trycket ökar. En fördel är också att vårdpersonalen slipper byta mellan olika typer av system beroende på hur mycket andningshjälp barnet behöver. Det löser ett praktiskt kliniskt problem vid stabilisering och återupplivning av nyfödda.

Athenapriset utdelas vid Sjukvårdens forskningsdag den 19 november. I forskargruppen som tilldelas priset ingår Thomas Drevhammar, överläkare i anestesi och intensivvård, Östersunds sjukhus, Snorri Donaldsson, biträdande överläkare i neonatologi, Karolinska universitetssjukhuset, Baldvin Jonsson, överläkare i neonatologi, Karolinska universitetssjukhuset samt Kjell Nilsson, pensionerad överläkare i anestesi och intensivvård.

Ett tungt vägande kriterium i juryns bedömning av de nominerade bidragen till Athenapriset är att forskningen ska ha skett i nära samverkan mellan akademi, sjukvård och näringsliv. Övriga kriterier är medicinsk nytta, innovationshöjd, angelägenhetsgrad, vetenskaplig kvalitet och samhällsnytta.

Juryns motivering

"Med fokus på en skör och utsatt patientgrupp har årets pristagare förenat lång klinisk erfarenhet och hög teknisk kompetens för att utveckla en ny och innovativ teknik för andningsstöd vid födseln. Målet är att fler för tidigt födda barn ska slippa respiratorvård. Nära samverkan mellan sjukvård, akademi och företag har varit en viktig förutsättning för att ta idén hela vägen från hypotes till färdig produkt och stora, internationella studier."

Om Athenapriset

Bakom Athenapriset står Vinnova och Dagens Medicin tillsammans med Vetenskapsrådet, Forte, LIF, Swedish Medtech och Sveriges Kommuner och Landsting. Priset delas i år ut för tolfte gången. Syftet är att uppmärksamma och belöna betydande prestationer inom klinisk forskning som skett i samverkan mellan akademi, sjukvård och näringsliv.

 

Årets jury består av:

Karin Eriksson, enhetschef, Hälsa, Vinnova, juryordörande.

Nina Rehnqvist, senior professor, grundare av Athenapriset

Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekreterare Medicin och Hälsa, Vetenskapsrådet

Peter Allebeck, huvudsekreterare, Forte

Anders Kärnell, medicinsk chef, MSD

Susanna Francke Rodau, Director Healthcare Development, Roche Diagnostics Scandinavia

Susanna Eklund, handläggare läkemedel och klinisk forskning, SKL

Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin

 

Priset består av ett forskningsstipendium på 150 000 kronor. I år delas priset ut av Jenni Nordborg, regeringens nationella lifesciencesamordnare.

Kontakt:

För pristagarna:

Thomas Drevhammar

thomas.drevhammar@regionjh.se

070-171 23 61

 

För Athenapriset och juryn

Maja Florin, projektledare Athenapriset

070-691 24 39

maja.florin@dagensmedicin.se