Avdelningar på KBH

This page in English

Institutionen är indelad i tio akademiska avdelningar som i huvudsak motsvarar den kliniska förankringen.

Pediatrisk cell- och molekylärbiologi
Hjalmar Brismar, avdelningschef
Lill-Britt Svensson, administratör 

Klinisk pediatrik
Petter Brodin, avdelningschef
Jennifer Frithiof, administratör 

Pediatrisk endokrinologi
Olle Söder, avdelningschef
None-Marie Kemp, administratör 

Neonatologi
Ulrika Ådén, avdelningschef
Jennifer Frithiof, administratör 

Neurologi/Ortopedi/Reumatologi
Eva Weidenhielm Broström, avdelningschef
None-Marie Kemp, administratör 

Barnkirurgi
Tomas Wester, avdelningschef
Catharina Karlsson, administratör 

Obstetrik och Gynekologi
Kristina Gemzell Danielsson, avdelningschef
Catharina Karlsson, administratör 

Barnonkologi och Hematologi
Jan-Inge Henter, avdelningschef
Desirée Gavhed, administratör 
Elisabet Bergsten, forskningssamordnare

Reproduktiv Hälsa
Helena Lindgren, avdelningschef
Charlotte Ovesen, administratör 

Pediatrisk neuropsykiatri / KIND
Sven Bölte, avdelningschef
Catharina Karlsson, administratör