Avdelningar på KBH

Institutionen är indelad i tio akademiska avdelningar som i huvudsak motsvarar den kliniska förankringen.

Pediatrisk cell- och molekylärbiologi
Hjalmar Brismar, avdelningschef
Lill-Britt Svensson, administratör

Klinisk pediatrik
Petter Brodin, avdelningschef
Jennifer Frithiof, administratör

Pediatrisk endokrinologi
Lars Sävendahl, tillförordnad avdelningschef
None-Marie Kemp, administratör

Neonatologi
Ulrika Ådén, avdelningschef
Jennifer Frithiof, administratör

Neurologi/Ortopedi/Reumatologi
Eva Weidenhielm Broström, avdelningschef
None-Marie Kemp, administratör

Barnkirurgi
Tomas Wester, avdelningschef
Catharina Karlsson, administratör

Obstetrik och Gynekologi
Kristina Gemzell Danielsson, avdelningschef
Catharina Karlsson, administratör

Barnonkologi och Hematologi
Jan-Inge Henter, avdelningschef
Desirée Gavhed, administratör
Elisabet Bergsten, forskningssamordnare

Reproduktiv Hälsa
Helena Lindgren, avdelningschef
Charlotte Ovesen, administratör

Pediatrisk neuropsykiatri / KIND
Sven Bölte, avdelningschef
Catharina Karlsson, administratör

Jennifer Frithiof
2022-08-23