Arbetsmiljögruppen

KBH:s arbetsmiljögrupp bedriver ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljögruppen, som sammanträder minst två gånger per termin, genomför skyddsronder, upprättar handlingsplaner för arbetsmiljön och utgör en länk mellan institutionen och Arbetsmiljönämnden, Företagshälsovården och Studenthälsan. Prefekt informeras löpande och tar beslut i förbättringsarbetet.

Ordföranden i arbetsmiljögruppen är också institutionens representant för miljö och hållbar utveckling.

Ledamöter i AMG

Arbetsmiljögruppen vid KBH
Jennifer Frithiof Ordförande
Cecilia Dominguez Skyddsombud
Neo.Ob.Gyn
Emilija Wilson Reproduktiv hälsa
Henry Wölling SEKO
Lars Ottosson Barnendokrinologi
John Inge Johnsen Barnonkologi
Mikael Reimeringer Neuropediatrik
Anette Langebäck Barnonkologi
Linda Ljungblad Barnonkologi
Shahla Rostami OFR
Nina Jäntti MMK
Adena Pepich Barnonkologi
Anna Fridell KIND

Protokoll från AMG-möten

Samverkans- och institutionsrådet

Samverkans- och institutionsrådet (SIR) vid KBH leds av vice prefekten. Samverkansrådet består av representanter för arbetsgivaren, de fackliga organisationerna och skyddsombud. Parterna utser sina egna representanter.

Samverkan är att det är en del av att skapa en hållbar vardag, med ett hållbart arbetsliv där verksamheten står i fokus. Samverkan är det praktiska redskapet för att skapa delaktighet och inflytande,

Presentation från samverkans- och institutionsråd (KBH SIR) skickas ut till alla med delegation (forskargruppsledare) direkt efter sammanträden. Protokoll publiceras på ki.se/kbh

Ledamöter i SIR

Samverkans- och institutionsrådet vid KBH
Klas Blomgren Ordförande
Sandra Brogårde Administrativ chef
Cecilia Dominguez Skyddsombud
Malin Holzmann GUA
Ninib Baryawno Junior faculty
Ewa Andersson Biträdande lektor, lärarrepresentant
John Inge Johnsen SACO-S, facklig representant
Pernilla Pergert Forskare
Kristina Tedroff Anknuten, SLL Tema BK-sjukvård (barn)
Studentrepresentant
Henry Wölling SEKO, facklig representant
Angelica Lindén Hirschberg Studierektor forskarutbildning
Shahla Rostami ST-OFR, facklig representant
Aida Wahlgren Lärarrepresentant
Jennifer Frithiof Arbetsmiljö, miljö och hållbar utveckling
Ylva Vladic-Stjernholm Anknuten, SLL Tema BK-sjukvård (kvinna)

Protokoll från SIR-möten

Cecilia Dominguez
2022-09-13