Arbetsmiljö på KBH

KBH:s arbetsmiljögrupp bedriver ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljögruppen, som sammanträder minst två gånger per termin, genomför skyddsronder, upprättar handlingsplaner för arbetsmiljön och utgör en länk mellan institutionen och Arbetsmiljönämnden, Företagshälsovården och Studenthälsan. Prefekt informeras löpande och tar beslut i förbättringsarbetet.

Ordföranden i arbetsmiljögruppen är också institutionens representant för miljö och hållbar utveckling.

Arbetsmiljögruppen vid KBH
Jennifer Frithiof Ordförande
Cecilia Dominguez Skyddsombud
Neo.Ob.Gyn
Emilija Wilson Reproduktiv hälsa
Henry Wölling SEKO
Lars Ottosson Barnendokrinologi
John Inge Johnsen Barnonkologi
Mikael Reimeringer Neuropediatrik
Elisabet Bergsten Barnonkologi
Linda Ljungblad Barnonkologi
Bodil Moberg OFR
Nina Jäntti MMK
Adena Pepich Barnonkologi
Anna Fridell KIND

Protokoll från AMG-möten