Skip to main content

Vi är glada och stolta över att ansvaret för nationella riktlinjer för företagshälsa överförs till MynAK


Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MynAK) har fått uppdraget arbetsmarknadsdepartementet att överta ansvaret för fortsatt utveckling av nationella riktlinjer för företagshälsan. Den modell som utvecklats under vid enheten för interventions-och implementeringsforskning under ledning av prof. Irene Jensen och doc Lydia Kwak samt branschföreningen Sveriges företagshälsor förs över och implementeras inom myndigheten.

Arbetet med detta är i full gång parallellt med ett nytt uppdrag att utveckla stöd för arbetsgivare och chefer i viktiga arbetshälsofrågor. Våra arbetsgivarpartners i detta arbete som är med och ger oss viktigt input i är Tenant & Partners, NCC, Karolinska institutet, Mora kommun, SEB Pension och Försäkring, ibalans.

https://www.mynak.se/projekt/utveckla-och-sprida-riktlinjer-for-en-evidensbaserad-praktik-i-foretagshalsovard/