Skip to main content

Utbildningssekretariat

Utbildningsadministratörer

Utbildningsadministratör

Johanna Bergman

Telefon: 08-524 872 66
Enhet: Administration
E-post: johanna.bergman@ki.se

Utbildningsadministratör

Åsa Lycke

Telefon: 08-524 874 94
Enhet: Administration
E-post: asa.lycke@ki.se

Utbildningsadministratör

Kamilla Sagrelius

Telefon: 08-524 873 08
Enhet: Administration
E-post: kamilla.sagrelius@ki.se

Utbildningsadministratör

Keiko Snarberg

Enhet: Administration
E-post: keiko.snarberg@ki.se

Föräldraledig

Utbildningsadministratör

Katarina Niinisaari Ribba

Telefon: 08-524 874 29
Enhet: Administration
E-post: katarina.niinisaari.ribba@ki.se

Tjänstledig

Utbildningsadministratör

Annika Salomonsson

Telefon: 08-524 800 07
Enhet: Administration
E-post: annika.salomonsson@ki.se

Studierektor för doktorandstudier

Professor

Lena Palmberg

Telefon: 08-524 822 10
Enhet: Integrativ toxikologi
E-post: Lena.Palmberg@ki.se

Samordnare för masterprogrammet i toxikologi

Professor

Annika Hanberg

Telefon: 08-524 875 26
Enhet: Biokemisk toxikologi
E-post: Annika.Hanberg@ki.se

Samordnare för magisterprogrammet i arbete och hälsa

Forskarassistent

Jenny Selander

Telefon: 08-524 800 29
Enhet: Arbetsmedicin
E-post: Jenny.Selander@ki.se

Grundutbildningsansvarig och samordnare för doktorandstudier i miljöfaktorer och hälsa

Universitetslektor

Johanna Zilliacus

Telefon: 08-524 835 44
Enhet: Biokemisk toxikologi
E-post: Johanna.Zilliacus@ki.se

Samordnare för doktorandstudier i epidemiologi

Universitetsadjunkt

Anita Berglund

Telefon: 08-524 874 66
Enhet: Translationell Epidemiologi
E-post: Anita.Berglund@ki.se