Skip to main content

Uppdragsutbildning

Toxikologi och hälsoriskbedömning - från grundläggande begrepp till regulatoriska tillämpningar

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom kemikalie- eller läkemedelsområdet och har behov av kunskap eller uppdatering inom toxikologi och hälsoriskbedömning/säkerhetsbedömning av kemiska substanser, läkemedel och andra produktgrupper.

Information om utbildningen (Pdf-fil, 59 Kb)

Professor

Annika Hanberg

Telefon: 08-524 875 26
Enhet: Biokemisk toxikologi
E-post: Annika.Hanberg@ki.se