Shoulder Management and Assessment Serving High performance (SMASH) – en kohortstudie av riskfaktorer för skada hos tennisungdomar på elitnivå

Bakgrund

Tennis är en av de största och mest populära individuella sporterna i Sverige. I åldrarna 13–18 år finns 2716 licensierade tennisspelare enligt Svenska tennisförbundet.

Sett ur ett skadeperspektiv visar tidigare studier att tennisen är påfrestande för muskler, senor och leder, och det är rimligt att anta att det är viktigt med en bra balans mellan träningsbelastning, tävling och återhämtning.

Syfte

I denna studie som är unik och den första i sitt slag studerar vi hur våra svenska tennisungdomar tränar, tävlar och återhämtar sig samt om det påverkar risken för skador i axel-skuldra och/eller rygg.

Metod

301 tennisspelare på nationell och/eller internationell tävlingsnivå i åldern 13–19 år har fyllt i en omfattande enkät vid baslinjen samt genomgått en klinisk screening. Veckovisa enkäter under ett år mäter bla match- och träningsdos, återhämtning och skador. Med enkäten vid baslinjen registreras faktorer som ålder, kön, tennisrelaterade faktorer, träning/match, återhämtning, skador/hälsa, livsstil och idrottspsykologiska faktorer. I den kliniska screeningen registreras längd och vikt, isometrisk och styrka i inåt- och utåtrotation i axeln, excentrisk styrka i utåtrotation samt rörelseomfång i axelled och bröstrygg samt i tillägg självskattad funktion i axel och bröstrygg.

Betydelse

SMASH är en unik prospektiv studie och vi förväntar oss att vi skall kunna identifiera orsakssamband mellan tennis-specifika karaktäristika och skador i skuldra och rygg, om sådana finns.

Studien genomförs i ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Svenska tennisförbundet, Svenska naprapatförbundet och Naprapathögskolan.

Studiens huvudman

Karolinska Institutet

Finansiär

Svenska Naprapatförbundet, Naprapathögskolan samt Sophiahemmet Foundation

Kontakt

Profile image

Fredrik Johansson

Anknuten till Forskning
Profile image

Eva E. Skillgate

Gästprofessor
JC
Innehållsgranskare:
Anna Frantz
2023-10-28