Presentation av projektet: En implementeringsstudie inom skolor

Projektet är en implementeringsstudie som handlar om att utveckla och utvärdera metoder för att stödja skolor i att implementera och vidmakthålla tillämpningen av "Riktlinjer vid psykisk ohälsa" på arbetsplatsen inom deras verksamhet. Studien kommer att genomföras i samarbete med skolor i Solna Stad, Strängnäs kommun och Lomma kommun.

Alla deltagande skolor kommer att få utbildning. En del skolor kommer att få ytterligare stöd med att arbeta strukturerat och systematiskt med att förebygga de risker som genererar psykisk ohälsa. Vill du veta mer om projektet lyssna gärna till Lydia Kwak och Caroline Lornudd som berättar om studien i presentationen nedan.