Manuell behandling, HRV och smärta, SPARC

Manuell behandling, Spinal manipulative therapy (SMT), är en effektiv, icke-invasiv och kostnadseffektiv behandling för ryggsmärta med både lokal och regional smärtreducerande effekt. Nyare forskning har pekat på att SMT påverkar nervsystemet, t.ex. genom det sympatiska nervsystemet eller via central smärtreglering.

SPARC är en multicenter randomiserad klinisk studie, med syfte att undersöka effekten av en serie behandlingar med stretching och SMT på hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) och smärta hos patienter med återkommande och långvarig nacksmärta.

Finansiering

Institutet för Kiropraktisk Neuromuskuloskeletal forskning, IKON

Publikationer

The effect of spinal manipulative therapy on heart rate variability and pain in patients with chronic neck pain: a randomized controlled trial. Galaasen Bakken A, Axén I, Eklund A, O'Neill S. Trials. 2019 Oct 12;20(1):590.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31606042

Neurophysiological Effects of High Velocity and Low Amplitude Spinal Manipulation in Symptomatic and Asymptomatic Humans: A Systematic Literature Review. Wirth B, Gassner A, de Bruin ED, Axén I, Swanenburg J, Humphreys BK, Schweinhardt P. Spine (Phila Pa 1976). 2019 Aug 1;44(15):E914-E926. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31335790

Profile image

Iben Axén

Senior Forskare
+46852483228
Profile image

Anders Galaasen Bakken

Anknuten till Forskning
JC
Innehållsgranskare:
Anna Frantz
2023-10-30