Magisterprogrammet i arbete och hälsa

Magisterprogrammet i arbete och hälsa, utvecklades efter ett initiativ från Regeringen, med syfte att kompetensförsörja bland annat Företagshälsovården.

Programmet, som ges på svenska, har c:a 80 studenter fördelade på tre inriktningar: Beteendevetenskap, Ergonomi, och Företagssköterska. Studenternas bakgrunder är skilda (beroende på inriktning) och omfattar bland annat arbetsterapeuter, beteendevetare, psykologer, sjukgymnaster och sjuksköterskor. Mer information hittar du på programmets hemsida:

Magisterprogrammet i arbete och hälsa

Kontakt

Studievägledning
Katarina Niinisaari Ribba
Telefon: 08-524 874 29

Programansvarig
Jenny Selander
Telefon: 08-524 800 29