Skip to main content

Kosmetika

Kontaktperson vid IMM: Professor Carola Lidén

Kosmetika och produkter för personlig hygien innehåller många starkt allergiframkallande ämnen som orsakar kontaktallergi och eksem hos konsumenter och yrkesmässigt exponerade. Det gäller framför allt parfymämnen, konserveringsmedel och hårfärgämnen. Parfymämnen och konserveringsmedel tillhör de vanligaste orsakerna till kontaktallergi och ämnena används i många typer av produkter. Plastkemikalier används i ökande omfattning i kosmetika och skönhetsbranschen, bland annat i nagellack, i konstgjorda naglar och vid ögonfransförlängning, vilket har uppmärksammats under senare år. Konserveringsmedel, parfymämnen, plastkemikalier och andra allergiframkallande ämnen i kosmetika finns också i kemiska produkter och varor för konsumenter och yrkesmässig användning.

EU:s kosmetikaförordning reglerar kemiska ämnen i kosmetika (omfattar tvål, schampo, hudkräm, smink, hårfärgprodukter, deodorant m.m.), och vilka ämnen som är förbjudna, begränsade eller tillåtna i kosmetika. Alla innehållsämnen måste anges på förpackningen oavsett halt, förutom parfymämnen som redovisas mindre detaljerat. Ämnena ska anges enligt INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Riskbedömning av ämnen görs av EU:s vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet (SCCS). SCCS har gjort omfattande riskbedömningar av parfymämnen, konserveringsmedel och hårfärgämnen.

Mer information

CosIng. The European Commission database for information on cosmetic substances and ingredients.

Lidén C, Yazar K, Johansen JD, Karlberg AT, Uter W, White IR. Comparative sensitizing potencies of fragrances, preservatives, and hair dyes. Contact Dermatitis. 2016;75(5):265-275.

SCCS. Scientific Committee on Consumer Safety, European Commission.

Schwensen JF, White IR, Thyssen JP, Menné T, Johansen JD. Failures in risk assessment and risk management for cosmetic preservatives in Europe and the impact on public health. Contact Dermatitis. 2015;73(3):133-41.

Uter W, Johansen JD, Börje A, Karlberg AT, Lidén C, Rastogi S, et al. Categorization of fragrance contact allergens for prioritization of preventive measures: clinical and experimental data and consideration of structure-activity relationships. Contact Dermatitis. 2013;69(4):196-230.