Identifiering av patienter till förebyggande kiropraktisk behandling: Utveckling av ett instrument - MAINTAIN

Icke-specifik ländryggssmärta är ett prevalent tillstånd som påverkar en stor del av befolkningen. Trots detta finns begränsad evidens för preventiva insatser. Förebyggande kiropraktorbehandling (Chiropractic maintenance care (MC)) har visat sig vara effektiv och kostnadseffektiv hos en sub-grupp av patienter med ländryggsbesvär som har en specifik psykologisk profil.

Maintain project logo
Maintain project logo Foto: Andreas Eklund

Möjligheten att identifiera denna profil bygger på ett omfattande psykologiskt screeninginstrument, the West Haven-Yale Multidimensional Pain Inventory (MPI), vilket utvecklats främst för forskning.

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla en instrument som som kan identifiera den sub-grupp av patienter där MC är effektiv, kostnadseffektiv och samtidigt är möjlig att använda i en klinsk kontext. Vidare kommer även patienters preferenser rörande MC att undersökas.  

Specifika mål

  1. Att utveckla ett kort psykologiskt screening instrument för klinisk praxis baserat på MPI.
  2. Att testa det nya instrumenten i en ny/annan population.
  3. Att undersöka klinikers förmåga att klassificera patienter enligt den eftersökta psykologiska profilen genom en strukturerad anamnes.
  4. Att testa om samma psyklogisk a sub-gupp kan identifieras med andra validerad instrument (ÖMSQ, STaRT Back).
  5. Att utforska patienters erfarenheter och preferenser rörande MC med fokus på barriärer och möjliggörande faktorer kopplade till att delta och upprätthålla en sådan behandlingsstrategi. 

Kunskapen från detta projektet kan resultera i mer fördelaktiga kliniska utfall om mer kostnadseffektivt användande av MC. Resultaten kommer också kunna förbättra beslutsunderlaget för individer med beslutsrätt i hälso- och sjukvårds frågor. 

Finansiering

European Centre for Chiropractic Research Excellence, ECCRE  

Profile image

Andreas Eklund

Biträdande Lektor
JC
Innehållsgranskare:
Anna Frantz
2023-10-28