HÄMI 2022

Den 27 september är det dags för årets nationella HÄMI-möte inom den hälsorelaterade miljöövervakningen med fokus på jämlikhet och utvecklingsbehov inom miljöhälsa.

blommande äppelträd

Mötet riktar sig till dig som arbetar med miljöhälsa inom myndigheter, kommuner, länsstyrelser, universitet och andra verksamheter. HÄMI 2022 anordnas i samverkan mellan Naturvårdsverket, Institutionen för Miljömedicin (IMM) vid Karolinska institutet och Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Region Stockholm. Det kommer vara möjligt att delta i mötet både på plats och på distans över länk.

Program

8:30-9:00 Registrering och kaffe

9:00-9:15 Välkommen, allmän information

9:15-9:35 Jämlik miljörelaterad hälsa, fördelning av risk- och friskfaktorer. Maria Albin, Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet.

9:35-9:50 Hälsorelaterad miljöövervakning (HÄMI) i Sverige. Karin Norström & Siiri Latvala, Naturvårdsverket.

Presentationer av HÄMI-projekt:

9:50-10:05 Hur påverkas hälsa av rök från skogsbränder? Bertil Forsberg, Umeå universitet

10:05-10:20 Nedstängningens effekter på luften i Stockholm under Corona pandemin. Bertil Forsberg, Umeå universitet

10.20-10:35 Hur påverkar tillgången till bostadsnära grönska befolkningen? Mare Löhmus Sundström Centrum för arbets- och miljömedicin/ Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet.

10.35-10.50 Frågestund

10:50-11:15 Förmiddagskaffe

Fortsättning HÄMI-presentationer

11:15-11:30 Vilka kemikalier analyserar vi i blod och vilka borde vi leta efter? Jana Weiss, Department of Environmental Science (ACES), Stockholms universitet

11:30-11:45 Does global warming affect chemical exposure in Sweden? Sabrina Roth, Department of Environmental Science (ACES), Stockholms universitet.

11:45-11:55 Frågestund

11:55-12:15 Fem år med HBM4EU – vad har vi lärt oss om kemikalieexponering inom Europa? Karin Norström, Naturvårdsverket

12:15-12:30 PARC- mot framtidens kemikalieriskbedömning inom Europa. Emma Westerholm, Kemikalieinspektionen

12:30-12:40 Frågestund

 

12:40-13:30 Lunch

 

13:30-13:45 Hur kan registerdata användas inom miljöhälsa?  Möjligheter och begränsningar. Alva Enoksson Wallas, Socialstyrelsen

13.45-14.00 Möjligheter till hälsorelaterad miljöövervakning i hälsostudier och biobanker; Norra Sveriges Hälsoundersökningar. Maria Wennberg, Umeå universitet

14.00-14.15 Yrkesexponering under graviditet och hälsoeffekter hos mödrar och barn - exempel från den registerbaserade kohorten FAIR. Jenny Selander, Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet.

14.15-14.30 Frågestund

14.30-15.00 Eftermiddagsfika

15.00-15.45 Paneldiskussion "Användning av exposomdata inom HÄMI". Moderator: Göran Pershagen, Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet.

15.45-16.30 Introduction of the German Environmental Survey (GerES). Aline Murawski, Tyska Naturvårdsverket, Umweltbundesamt (UBA)

                            

Plats

Konferenssal: Wilhelm Röntgen
Elite Hotel Carolina Tower
Eugeniavägen 6
113 30 Stockholm

Hitta hit (karta): Elite Hotel Carolina Tower

 

Anmälan

Det är kostnadsfritt att delta i HÄMI-konferensen oavsett om du deltar på plats eller via länk!

Anmäl dig här för att delta i HÄMI mötet 2022. 
Det finns ett begränsat antal platser för att närvara på plats. Först till kvarn gäller.

Sista anmälningsdag 18 september.

 

Läs mer om HÄMI och hälsorelaterad miljöövervakning

Läs mer om HÄMI på Naturvårdsverkets sida
Läs mer om HÄMI på Institutet för miljömedicins sida

Läs om EU-projektet HBM4EU om human biomonotorering och kemikalierisker: HBM4EU – science and policy for a healthy future.

Läs mer om EU-projektet PARC (Partnership for the Assessment of Risk from Chemicals):
Funding call: European partnership for the assessment of risks from chemicals (PARC) | EFSA (europa.eu)

Läs mer om gifter i vardagen på Kemikalieinspektionens sida:
Rapport 5/14: Handlingsplan för en giftfri vardhttps://www.sverigesmiljomal.se/ag 2015-2020 - Kemikalieinspektionen

Läs mer om miljöövervakning bland Statens offentliga utredningar: SOU 2019_22 Sveriges miljöövervakning ­- dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning (regeringen.se)

Läs mer om det svenska miljömålsarbetet: https://www.sverigesmiljomal.se/ 

 

Projektgrupp

  • Karin Norström, Naturvårdsverket
  • Siiri Latvala, Naturvårdsverket
  • Antonios Georgelis, Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm
  • Johanna Olsson, Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm
  • Anna Bergström, Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet
  • Maria Kippler, Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet

Kontakt

Johanna Olsson

AL
Innehållsgranskare:
André Lauber
2022-09-27