Skip to main content

Hälsosamma grönskap

Grönska i städer är viktig för människors hälsa.

Hälsosamma grönskap logo
Hälsosamma grönskap logo

Vetenskapliga studier har visat att gröna omgivningar i stadsmiljön kan bidra till bättre hantering av stress, ökad livslängd, lägre blodtryck, bättre sömn och ökad fysisk aktivitet hos befolkningen. De flesta av studierna baserar dock sina slutsatser enbart på mängden grönska som finns omkring studiedeltagarnas bostadsadresser. Vi vet mycket lite om hur mycket grönska människor kommer i kontakt med under dygnet och om detta påverkar deras hälsa och vanor.

Undersökningen baseras på ett antal slumpmässigt utvalda personer i Stockholms län.

Du som har fått inbjudan per brev, anmäl ditt intresse här.

Läs mer om studien på vårt Informationsblad.

Samordnare

Camila Cardenas Pulgar