Hälsosamma grönskap

Grönska i städer är viktig för människors hälsa.

Hälsosamma grönskap logo

Vetenskapliga studier har visat att gröna omgivningar i stadsmiljön kan bidra till bättre hantering av stress, ökad livslängd, lägre blodtryck, bättre sömn och ökad fysisk aktivitet hos befolkningen. De flesta av studierna baserar dock sina slutsatser enbart på mängden grönska som finns omkring studiedeltagarnas bostadsadresser. Vi vet mycket lite om hur mycket grönska människor kommer i kontakt med under dygnet och om detta påverkar deras hälsa och vanor.

Undersökningen baseras på ett antal slumpmässigt utvalda personer i Stockholms län.

Besvara vår enkät (inbjudningsbrev behövs)

Du som har fått ett brev från oss med en kod/IDNr kan besvara enkäten här.

 

I denna undersökning ingår 10 000 slumpmässigt utvalda personer. Det är endast dessa personer som har fått ett brev med en inloggning till denna studie som kan delta.

Kontakta oss

08-123 372 65

Besöksadress: Centrum för arbets- och miljömedicin, Solnavägen 4, 10tr  (Torsplan), 113 65 Stockholm

AL
Innehållsgranskare:
André Lauber
2022-05-20