Enheten för systemtoxikologi

Syftet med vår forskning är att förstå samverkan mellan miljöexponeringar, immunsystemet och människors hälsa.

Enhetschef

Profile image

Harri Alenius

Professor

Forskargruppsledare

Profile image

Harri Alenius

Professor
Profile image

Nanna Fyhrquist

Senior Forskare
Profile image

Emma Vincent

Senior Forskare

Medarbetare

AP
Innehållsgranskare:
Anna Persson
2023-12-06