Forskargruppen MATRix (MAnual Therapy Research)

Forskargruppen undersöker diagnostik, manuell behandling och rehabilitering av muskuloskeletal smärta, främst ryggradsrelaterad smärta.
Vi undersöker metoder för prediktion av behandlingsframgång, använder frekventa uppföljningsmätningar och studerar effekt och kostnadseffektivitet av förebyggande interventioner.

Pågående forskningsprojekt

SPARC: Spinal Pain and Autonomic Responses to Chiropractic Care

Studien studerar effekten av manuell behandling på hjärtfrekvensvariabilitet. Det är en multicenter klinisk randomiserad studie som undersöker patienter med kronisk nacksmärta. I tillägg testas ett test (Conditioned Pain Modulation) för att undersöka dess prediktiva värde för patientgruppen.

BACE: Back Complaints in Elders

Studien studerar patienter över 55 år med ländryggsmärta, som får kiropraktisk behandling för dessa besvär. Detta är en longitudinell observationsstudie som pågår parallellt i Nederländerna, England och Sverige.

The Nordic Maintenance Care Program:

Forskningsprogrammet har pågått sedan 2008 och omfattar kartläggning, effektutvärdering, kostnadseffektutvärdering och implementering av förebyggande manuell behandling för patienter med återkommande och långvarig ryggsmärta.

Prevention of recurrent and persistent low back pain

Development of a maintenance care instrument (MAINTAIN)

Corona And Manual Professions - CAMP 

I CAMP (Corona And Manual Professions) -studien kommer Corona pandemins påverkan på Sveriges manuella terapeuter att undersökas. Specifikt vill vi studera påverkan på hälsa, arbetsmiljö och ekonomi.  I september 2020 kommer en digital enkät att skickas till alla kiropraktorer och naprapater, med uppföljning i januari, mars och september 2021. 

Publikationer

Galaasen Bakken A, Axén I, Eklund A, O'Neill S (2019). The effect of spinal manipulative therapy on heart rate variability and pain in patients with chronic neck pain: a randomized controlled trial. Trials. 2019 Oct 12;20(1):590. doi: 10.1186/s13063-019-3678-8.

Eklund A, Jensen I, Leboeuf-Yde C, Kongsted A, Jonsson M, et al. (2019) The Nordic Maintenance Care Program: Does psychological profile modify the treatment effect of a preventive manual therapy intervention? A secondary analysis of a pragmatic randomized controlled trial. PLOS ONE 14(10): e0223349. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223349

Eklund A, Jensen I, Lohela-Karlsson M, Hagberg J, Leboeuf-Yde C, Kongsted A, BodinL, Axén I (2018). The Nordic Maintenance Care program: Effectiveness of chiropractic maintenance care versus symptom-guided treatment for recurrent and persistent low back pain—A pragmatic randomized controlled trial. PLoS One. 2018 Sep 12;13(9):e0203029. doi: 10.1371/journal.pone.0203029. eCollection 2018.

Forskargruppsledare

Profile image

Iben Axén

Senior Forskare
+46852483228

Forskare

Profile image

Andreas Eklund

Biträdande Lektor
Profile image

Anders Galaasen Bakken

Anknuten till Forskning
JC
Innehållsgranskare:
Anna Frantz
2023-11-08