Den svenska handbollskohorten – Nationell implementering av skadeförebyggande metoder i svensk ungdomshandboll.

Bakgrund

Handboll är den fjärde största lagidrotten i Sverige med ca 32000 spelare i åldern 13–19 år och 38 gymnasium med handbollsinriktning (Nationellt Idrottsgymnasium – NIU) med ca 1200 spelare. Handboll är en av de mest skadebenägna idrotterna och skador i axlar, knän och fotleder dominerar. Vidare är handboll en av de idrotter med högst incidens av främre korsbandsskada. Flera studier har visat att träning med syfte att förbättra styrka och koordination i bål, höft och nedre extremitet (Knäkontroll) kan reducera incidensen av korsbandsskada bland unga fotbollsspelare. Vidare har en nyligen genomförd studie visat att träningsprogram som syftar till att öka styrka, rörlighet, stabilitet och koordination i skuldra och bål minskar prevalensen av axelproblem hos vuxna handbollsspelare på elitnivå. Dock har liknande insatser för unga handbollsspelare inte utvärderats i en större studie.

Syfte

Att kartlägga förekomst av handbollsskador bland unga kvinnliga och manliga handbollsspelare samt under en 10-årsperiod efter implementering av skadeförebyggande åtgärder för knä- och axelskador. Vidare är syftet att utvärdera sambandet mellan skador som uppstår under gymnasietiden och framtida muskuloskeletala besvär.

Metod

Den här kohortstudien skall inkludera 1200 spelarsäsonger varje år. Vid säsongsstart varje år fyller spelarna i ett omfattande frågeformulär för att sedan följas veckovis under ett år där match- och träningsmängd, träningsbelastning, sömn samt skador och sjukdom registrerades. När spelarna slutat gymnasiet följs de upp årsvis med frågor om bl.a. skador, muskuloskeletala besvär samt handbollsspel. Det primära utfallet är handbollsskador.

Betydelse

Handboll är en av det mest skadebenägna idrotterna och därför är skadeförebyggande åtgärder viktiga. Denna studie ska utvärdera implementeringen av skadeförebyggande åtgärder inom ungdomshandbollen på nationell nivå, samt utvärdera samband mellan idrottsskador och framtida muskuloskeletala besvär.

Huvudman

Karolinska Institutet

Finansiär

Centrum för idrottsforskning, Skandinaviska naprapathögskolan, Svenska Naprapatförbundet

Kontakt

Profile image

Martin Asker

Anknuten Till Forskning;Anknuten till Forskning
Profile image

Eva E. Skillgate

Gästprofessor
JC
Innehållsgranskare:
Anna Frantz
2023-10-27