Anställdas preferenser för fysisk aktivitet som strategi för hantering av ländryggsbesvär

Fördelarna med regelbunden träning för att förebygga ländryggsbesvär är väldokumenterade. En stor utmaning för både läkare och patienter är hur man påbörjar och sedan håller fast vid ett träningsprogram. Om individen själv får välja typ av träningsprogram så har det visat sig vara lättare att utöva aktiviteten regelbundet med bättre behandlingsresultat. Preferenser för träningsprogram kan påverka en aktiv livsstil och där igenom förebygga ländryggsmärta. Detta område är dock mindre utforskat.

Sammanfattning

Trots att regelbunden fysisk aktivitet kan förebygga återkommande ländryggsbesvär, har många med denna typ av besvär svårt att påbörja eller hålla fast vid ett träningsprogram. Denna studie syftar till att både identifiera och undersöka egenskaper av fysisk aktivitet som anses vara relativt viktiga för att påverka beslut om deltagande av individer med icke-specifik LBP.

Metod

Genom ett discrete choice experiment undersökte vi vilka egenskaper som har bäst förutsättning att locka individer att använda träning för att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär och därmed stödja anställda med ryggbesvär att börja träna eller förbättra möjligheten att träna.

Huvudsakligt måttet var individerna preferenser för egenskaperna (dvs. typ av träning, utformning av träning, intensitet samt frekvens, och plats) av träningsprogrammen. Studien visar att den mest föredragna träningsformen var kardiovaskulär träning av hög intensitet, utförd i grupp med en gruppledare en till två gånger i veckan.

Publikationer

Aboagye E, Hagberg J, Axén I, Kwak L, Lohela-karlsson M, Skillgate E, et al. Individual preferences for physical exercise as secondary prevention for non-specific low back pain: A discrete choice experiment PloS one 2017;12(12): e0187709-

Aboagye E. Valuing Individuals' Preferences and Health Choices of Physical Exercise Pain and therapy 2017;6(1):85-91

Kontakt

Profile image

Emmanuel Aboagye

Anknuten till Forskning
Profile image

Irene Jensen

Professor
+46852483212
JC
Innehållsgranskare:
Anna Frantz
2023-10-30