Enheten för Immunologi och kronisk sjukdom

Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden. De orsakas i huvudsak av åderförkalkning (ateroskleros) som är en kronisk inflammatorisk process.

Vi studerar hur olika sorters fetter, främst fosfolipider, kan aktivera immunreaktioner, samt hur dessa påverkar ateroskleros, hjärt-kärl-sjukdom och inflammation i övrigt. Vår translationella forskning är såväl experimentell som kliniskt orienterad.

Åderförkalkning (ateroskleros) är en kronisk inflammatorisk process. Fetter lagras in i blodkärlsväggen och bildar så kallade aterosklerotiska plack. Inflammationen kan leda till att placken så småningom brister. Det kan då bildas en blodpropp, trombos, som stoppar upp blodflödet och infarkten eller stroken är ett faktum.

Forskargruppen har visat att naturliga, medfödda antikroppar mot ett ämne som uttrycks på fosfolipider (phosphorylkolin-PC), kan ha en skyddande effekt mot åderförkalkning och följdsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Dessa antikroppar kan även ha diagnostisk betydelse, där låga nivåer medför ökad sjukdomsrisk. Att kartlägga antikroppars effekter är en stor utmaning. Antikroppar kan både skydda och skada och det är därför en balansgång att använda rätt antikroppar i rätt mängd och i rätt sammanhang.

Vårt mål är att genom fortsatta studier:

  • förbättra riskbedömningen vid hjärt-kärlsjukdom och därmed optimera behandlingen
  • klarlägga orsaken till den inflammation som är kopplad till åderförkalkning och kronisk inflammation
  • utveckla nya immunologiska behandlingsalternativ mot inflammationen

Enhetschef

Medarbetare

Finansiering

  • VINNOVA (Innovationer för framtidens hälsa, CiDAT)
  • CVDIMMUNE- The 6th Framework Program of the European Union
  • The King Gustav V 80th year's Foundation
  • ALF (Grants from the Stockholm County)
  • Swedish Science Fund
  • Swedish Rheumatism Association
  • Torsten Söderberg Foundation

Projekt

Projektbeskrivningar finns enbart på engelska.

AP
Innehållsgranskare:
Anna Persson
2023-10-02