Skip to main content

Forskargruppen MATRix (MAnual Therapy Research)

Forskargruppen undersöker diagnostik, manuell behandling och rehabilitering av muskuloskeletal smärta, främst ryggradsrelaterad smärta.

Vi undersöker metoder för prediktion av behandlingsframgång, använder frekventa uppföljningsmätningar och studerar effekt och kostnadseffektivitet av förebyggande interventioner.

Pågående forskningsprojekt:

SPARC: Spinal Pain and Autonomic Responses to Chiropractic Care

Studien studerar effekten av manuell behandling på hjärtfrekvensvariabilitet. Det är en multicenter klinisk randomiserad studie som undersöker patienter med kronisk nacksmärta. I tillägg testas et test (Conditioned Pain Modulation) för att undersöka dess prediktiva värde för patientgruppen.

BACE: Back Complaints in Elders

Studien studerar patienter över 55 år med ländryggsmärta, som får kiropraktisk behandling för dessa besvär. Detta är en longitudinell observationsstudie som pågår parallellt i Nederländerna, England och Sverige.

The Nordic Maintenance Care Program:

Forskningsprogrammet har pågått sedan 2008 och omfattar kartläggning, effektutvärdering, kostnadseffektutvärdering och implementering av förebyggande manuell behandling för patienter med återkommande och långvarig ryggsmärta.

Publikationer

Eklund A, Jensen I, Lohela-Karlsson M, Hagberg J, Leboeuf-Yde C, Kongsted A, BodinL, Axén I (2018). The Nordic Maintenance Care program: Effectiveness of chiropractic maintenance care versus symptom-guided treatment for recurrent and persistent low back pain—A pragmatic randomized controlled trial. PLoS One. 2018 Sep 12;13(9):e0203029. doi: 10.1371/journal.pone.0203029. eCollection 2018.

 

 

Gruppen består av:

 

Forskargruppsledare

Iben Axén

Docent
Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa
Institutet för miljömedicin (IMM), C6

Forskare

Andreas Eklund

Postdoc
Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa
Institutet för miljömedicin (IMM), C6

Doktorand

Anders Galaasen Bakken

Forskarstuderande
Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa
Institutet för miljömedicin (IMM), C6