Skip to main content

Forskargrupp Lena Palmberg

Här kommer information om Lena Palmbergs forskargrupp att publiceras inom kort.

Kontaktperson

Professor

Lena Palmberg

Telefon: 08-524 822 10
Enhet: Integrativ toxikologi
E-post: Lena.Palmberg@ki.se