Enheten för Toxikologi

This page in English

Enheten består av två forskargrupper:

Bertrand Joseph: Beslut mellan liv och död på cellnivå

Boris Zhivotovsky: Molekylära mekanismer för celldöd och dess påverkan på sjukdom

Enhetschef

Professor

Bertrand Joseph

Enhet: Toxikologi
E-post: Bertrand.Joseph@ki.se

Personal

Mathilde CherayAnknuten
Pinelopi Engskog VlachosSenior lab manager
Jeremy ForsbergDoktorand
Lara FriessDoktorand
Vladimir GogvadzeForskare
Patricia Gonzalez RodriguezDoktorand
Kathleen GrabertAnknuten
Bertrand JosephProfessor
Olle LindbergPostdoc
Sten OrreniusProfessor emeritus
Dalel SaidiDoktorand, Forskarstuderande
Kadri ValterDoktorand
Boris ZhivotovskyProfessor, senior

ToxikologiTumörbiologi