Enheten för systemtoxikologi

Syftet med vår forskning är att förstå samverkan mellan miljöexponeringar, immunsystemet och människors hälsa.

Enhetschef

Forskargruppsledare

Nanna Fyhrquist

Senior forskare

Emma Vincent

Senior forskare

Medarbetare