Enheten för systemtoxikologi

Syftet med vår forskning är att förstå samverkan mellan miljöexponeringar, immunsystemet och människors hälsa.

Enhetschef

Medarbetare